حفاظت شده: ) سلام بر دنیای حکمتهای امیر المؤمنین علیه افضل صلاة المصلین

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: